Værd at vide

Parkering:
Der er mulighed for parkering. Ved parkeringspladsen står der små trækvogne, som man kan tage med rundt på banen.

Afhentningen af bolde:
Ved den overdækkede terrasse, afhentes de bolde som man skal bruge. Det er også her betalingen foregår.

Når man er færdig med, at bruge boldene lægges de på plads, på boldhylden.

Lukning og Åbning:
Vi åbner den 9. april 2022

bolde